Maritta Poijärvi

Ratkaisukeskeistä ja kongnitiivista työskentelyä ja valmennusta johtamiseen, hallitustyöskentelyyn sekä psykoterapiaa, työnohjausta, Muksuoppia, valmennnusta, koulutusta ja mentorointia lapsille, nuorille ja aikuisille sekä vanhempien ohjausta ja työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämispalveluja vuorovaikutustaidoissa.

" Ihmismieli ei ole säliö, joka pitäisi täyttää, vaan tuli, jonka voi sytyttää"- Plutarkhos

Ratkaisukeskeisyys ja kongnitiivisyys ovat oivallisia työtapoja, joissa hyödynnetään ihmisten voimavaroja, osaamista, tavoitteita ja unelmia ja ajattelun muuttamista. Kongnitiivisen terapian

keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja. Kognitiivisessa psykoterapiassa voidaankin hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapian työtapoja, esimerkiksi altistusta.
Periaatteita voi soveltaa kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa; asiakastyössä, yhteistyöasioissa, työyhteisöjen kehittämisessä, johtamisessa, ongelmatilanteissa, oppimisessa, lasten kasvatuksessa jne. eli aina silloin, kun nykyinen tilanne ei tyydytä ja tarvitaan muutosta.

Ratkaisukeskeisessä ja kongnitiivisessa ajattelussa huomio kiinnitetään pieniin edistysaskeliin tai liikahduksiin. Työskentelyssä tutkitaan etenemistä kohti unelmaa, hyvää ja mielekästä elämää, tavoitetta tai muutostoivetta. Tavoitteena kukoistava elämä. Edistystä syntyy pienin askelin ja edistyksen tutkiminen kannustaa ponnistelemaan ja jatkamaan.Oman monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta erilaisissa oppilaitoksissa ja kouluyhteisöissä sekä opettajana että esimiestehtävissä 25 v. Koulumaailman, lasten- ja nuorten ja vanhemmuuteen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni.

Suurin kiinnostukseni kohde on tällä hetkellä työmotivaation, ilon, inspiraation, energian, merkityksellisyyden ja innostuksen saaminen oppimiseen sekä erilaisiin organisaatioihin, työyhteisöihin, johtamiseen, hallitustyöskentelyyn että johtoryhmiin. Miten saada työyhteisöt ja organisaatiot kukoistamaan? Olen luovuuden, innovatiivisuuden, intohimon, ilon ja sisunkin puolesta puhuja. Käytän tarvittaessa luovia toiminnallisia menetelmiä kuten kuvallista työskentelyä monipuolisesti. Tällä hetkellä minua innostaa ratkaisukeskeisen, kongnitiivisen psykoterapian ja positiivisen psykologian yhdistäminen.

Työhyvinvointi, motivaatio, työssä jaksaminen, unelmat, ilo ja oman ainutlaatuisen elämäntarkoituksen löytäminen ovat keskiössä.

Uskon, että meidän pitäisi keskittyä kaikessa toiminnassamme enemmän positiivisiin asioihin, onnistumisiin ja voimavaroihin, että meillä olisi voimaa parantaa niitä lukemattomia asioita, jotka ovat kurjalla tolalla.