Mentorointi

  • Nuorille opiskelu-ja elämänsuunnan löytymisessä
  • Nuorilla matkalla työelämään
  • Aikuisille ammatinvaihdossa tai muussa muutoksessa ja suunnan vaihtamisessa.
  • Erikoistunut taide-ja opetusalaan
Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista - myös ns. hiljaista tietoa - siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.

http://suomenmentorit.fi/suomen-mentorit-ry