Maritta Poijärvi

Vahvuuteni

Minulla on monipuolinen muotoilu-, taide-, opetus-, johtamis-, johtokuntatyöskentelyn, hallitustyöskentelyn ja työnohjaus- ja ratkaisukeskeisen ja kongnitiivisen psykoterapia-alan koulutus sekä työkokemus erilaisissa työtehtävissä, työyhteisöissä ja organisaatioissa yhteensä 32 vuotta sekä opettajana että esihenkilötehtävissä ja johtokunta ja hallitustyöskentelyssä erilaisissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa.

Olen rehtori,TaM, taiteen maisteri, psykoterapian maisteri, MSc Solution Focused Therapy, Faculty of Health and life Sciences, tekstiilitaiteilija/designer ORNAMO, kuvataideopettaja, taidepedagogi, työnohjaaja STOry, Psykoterapeutti Valviran ja Kelan hyväksymä. Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä seuraavasti:
Aikuiset 26-67-vuotiaat: Yksilöterapia /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen.
Nuoret 16-25-vuotiaat: Yksilöterapia sekä vanhempien ohjaus /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen

Olen myös valtuutettu Muksuoppiohjaaja, Muksuoppia vanhemmille kurssin vetäjä sekä Cooperation valmentaja. Olen myös HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen ja HHJ, PJ, (hyväksytty hallituksen puheenjohtaja koulutuksen suorittanut.) sekä 2018 HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen-koulutuksen suorittanut. (HHJ-(Hyväksytty hallituksen jäsen)-tutkinto 29.10.2018

Koulutan itseäni jatkuvasti johtamisessa ja hallitustyöskentelyssä Helsingin seudun kauppakamarissa.

Olen parhaillaan mm. toimitusjohtajaklubissa sekä sekä huippujohtajien ja hallitusammattilaisten kansainvälisessä verkostossa Presidents institutessa.
Olen osallistunut Presidents summittiin Kööpenhaminassa 2019, 2021, 2023 ja 2024. Aiemmin olen ollut myös Kauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmassa. Olen Kauppakamarin ja InHuntin Boards Oy:n Hyväksytty Advisor Boardin jäsen 8.3.2021. Valmistuin juuri Keskuskauppakamarin järjestämästä yritysjohdon yhteiskuntaohjelmasta 8.12.2021. Ohjelmassa käsiteltiin politiikkaa ja yhteiskunnallista päätöksentekoa, yhteiskunnallista muutosta ja uudistumista sekä yritystä vaikuttajana.

Koulutan myös itse mielelläni kaikilla edellä mainituilla osaamisalueillani.

Tunnen hyvin myös erilaisten työ-ja opettajayhteisöjen haasteet ja itseopettajuuteen liittyvät ilot, surut ja unelmat. Olen toiminut kuvataideopettajana 20 vuotta ja esimiestehtävissä, osastonjohtajana ja taito-ja taideaineryhmävastaavana yli 5 vuotta sekä rehtorina yli 13 vuotta ja toimin edelleen. Olen tehnyt mm. sivutoimista työnohjausta jo vuodesta 2006 sekä psykoterapiaa ja työnohjausta vuodesta 2015. Lasten-ja nuorten elämään sekä vanhemmuuteen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäni. Työyhteisöihin ja johtamiseen liittyvät kysymykset ovat työni kautta rehtorina arjessani joka päivä.

Työyhteisöön, työhyvinvointiin, johtamiseen, johtoryhmiin, johtokuntiin ja erilaisiin hallitustyösketelyihin liittyvät kysymykset kiinnostavat tällä hetkellä erityisesti. Olen toiminut johdon vertaismentorina sekä nuoren korkeakouluopiskelijan mentorina Aalto-yliopistossa sekä aloitin tammikuussa 2013 Suomen Mentorit ry:ssä mentoroinnin nuorelle korkeakoulusta vasta valmistuneelle matkalla työelämään. Olen mentorina myös tieteentekijöiden mentoriohjelmassa.

Suurin kiinnostukseni kohde on tällä hetkellä kongnitiivisen psykoterapian tunnetyöskentely ja sen avulla työmotivaation, elämän merkityksellisyyden, ilon, inspiraation, innostuksen ja energian saaminen oppimiseen sekä erilaisiin organisaatioihin, työyhteisöihin, johtamiseen, hallitustyöskentelyyn että johtoryhmiin. Miten saada työyhteisöt ja organisaatiot kukoistamaan? Miten edistää jaksamista ja työhyvinvointia? Miten lisätä työn iloa ja energiaa? Olen luovuuden, innovatiivisuuden, inspiraation, rohkeuden, intohimon, ilon ja sisunkin puolesta puhuja. Käytän tarvittaessa luovia toiminnallisia menetelmiä kuten kuvallista työskentelyä monipuolisesti. Tällä hetkellä minua innostaa ratkaisukeskeisen ja kongnitiivisen psykoterpian ja positiivisen psykologian yhdistäminen sekä tietoisuustaidot. Olen intohimoinen taiteen ja elämän utelias rakastaja laajasti ja uteliaasti.

 • Koulutus

 • 1979-1982 Ylioppilas, Savonlinnan Taidelukio
 • 1982-1983 vaatetussuunnittelu/muoti, Lahden muotoiluinstituutti
 • 1983-1991 Taiteen maisteri 224 ov, tekstiilitaide, Muotoilun osasto, Aalto-yliopiston, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • 1986 Vaihto-oppilas Tanska, Kolding, Kunsthandvaerkskolan
 • 1991-1995 Taiteilijan pedagogiset opinnot 40 ov, taidekasvatuksen osasto, taidepedagogiikan koulutusohjelma. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • 1996-1997 Kuvaamataidon opetuksen erillisopintojen koulutusohjelma 70 ov, taidekasvatuksen osasto. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
 • Kuvataiteen aineenopettajan pätevyys yläasteelle ja lukioon
 • 1996-1998 Opetushallinnon tutkinto = 15 op
 • 2004-2006 Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina 40 ov, sisältää 15 ov laajennusosan. Organisaatiomuutos - oman johtajuuden tarkastelua uudessa organisaatiomallissa. Helsingin yliopiston Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Vantaan yksikkö.
 • 2009-2010 Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot 30 op
  Lopputyöni käsitteli voimauttavan valokuvan mahdollisuuksia nuorten kanssa. Lopputyöni tein yläkouluikäisten nuorten kanssa valinnaisen kuvataiteen tunneilla.
 • 2006- Työnohjausta, valmennusta, koulutusta ja terapiaa
 • 2014- Psykoterapiaa ja työnohjausta
 • 2011-2014 Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus
  (YET) 70 op Psykoterapeutti,
  Valviran hyväksyntä sekä Kela pätevyys.Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä seuraavasti:
  Aikuiset 26-67-vuotiaat: Yksilöterapia /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen.
  Nuoret 16-25-vuotiaat: Yksilöterapia sekä vanhempien ohjaus /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen
 • Päättötyöni aihe oli ratkaisukeskeinen ote kulttuurilaitoksen henkilöstöjohtamisessa.
 • 2013-2015 Kehittyvä rehtori - johtamiskoulutus (30 op) valmistuin 23.1.2015
  Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Täydennyskoulutuksen järjestämän ja opetus ja kulttuuriministeriön OSAAVA -ohjelman rahoittama koulutus. Sisältöalueet. Pedagoginen johtaminen, Henkilöstöjohtaminen, Talousjohtaminen, Johtaminen oppilaitoksen muutoksessa ja kehittämisessä, Johtajana kehittyminen
 • Päättötyöni aihe oli ratkaisukeskeinen ote oppilaitoksen johtamisessa.
 • 2016 University of the West of England
  Psykoterapian maisteriopinnot · Bristol
  MSc Solution Focused Therapy, Faculty of Health and life Sciences,
 • Graduni aihe oli: Kohti valmentavaa, kukoistavaa ja ratkaisukeskeistä työyhteisöä, tarkastelun kohteena kehityskeskustelut.
 • 2014 Muksuoppiohjaaja koulutus
  Psykiatri kouluttaja Ben Furmanin kaksipäiväinen koulutus 10.-11.09.2014
 • 2014 Muksuoppi-valmentaja sertifikaatti ”Valtuutettu Muksuoppiohjaaja”
 • Lyhytterapiainstituutti Oy on myöntänyt muksuoppivalmentajan arvonimen, jonka edellytyksenä on osallistuminen Muksuoppi-valmentajakurssille sekä siihen liittyvä kirjallinen raportti onnistuneesti läpiviedystä Muksuoppiprojektista 11.11.2014
 • 2016 Muksuoppia vanhemmille kurssin ohjaaja
 • 2016 Cooperation-valmentaja
 • Psykiatrian erikoislääkäri, Cooperation kouluttaja Ben Furmanin kaksipäiväinen koulutus 10.-11.10.2016
 • Koulutuksessa perehdyttiin ratkaisukeskeisiin vuorovaikutustaitoihin, työyhteisöjen kehittämiseen ja henkilöstön valmentamiseen.
 • 2016 HHJ-(Hyväksytty hallituksen jäsen)-koulutusohjelma. Helsingin seudun kauppakamari.
 • 2018 (HHJ-(Hyväksytty hallituksen jäsen)-tutkinto 29.10.2018
 • Nelivaiheinen koulutusohjelma:
 • 1. Hyvä hallintotapa
 • 2. Hallituksen ja hallitustyön organisointi
 • 3. Strategiatyö
 • 4. Hallitustyöskentelyn tarkastelu ja kehittäminen olemassa olevassa yrityksessä ryhmätyönä
 • 5. Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
 • 2018 HHJ, PJ, (Hyväksytty hallituksen puheenjohtaja )-koulutusohjelma. Helsingin seudun kauppakamari)
 • 1.Hallituksen puheenjohtaja käytännössä
 • 2.Omistajien ja hallituksen tehtävät ja vastuut
 • 3.Tulevaisuuden varmistaminen
 • 4.Tuloksellisuuden varmistaminen
 • 5. Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
 • 6.Hallitustyön tehokkuus
 • 7. Hallituksen tehokkaat työtavat
 • 2018 HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen. Helsingin seudun kauppakamari
 • 1.Omat kokemukset strategian toteutumisesta
 • 2. Miksi strategiat eivät toteudu?
 • 3. Mitä ovat muutostahto ja muutosvastarinta?
 • 4.Strategian toteuttamisen keinot
 • 5.Toteutumista tukeva strategiaprosessi
 • 6.Strategia itse toteutumista tukevana tai estävänä tekijänä
 • 7.Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa
 • 8.Erityishuomiota vaativat asiat: Lähtökohdat, viestintä, muutostahto, esimiestyö, tavoitteet ja palkitseminen.
 • 2017- Toimitusjohtajaklubi. Helsingin seudun kauppakamari
 • 2018-2019 Naisjohtajien mentorointiohjelma. Keskuskauppakamari.
 • Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kouluttajakoulutus 3-4.8.2019 Santahaminassa.
 • 2019- Presidents Institute Huippujohtajien ja hallitusammattilaisten valtakunnallinen ja kansainvälinen kehitysohjelma/klubi
 • Presidents Summit, Kööpenhamina 2019
 • Presidents Summit, Kööpenhamina 2021
 • Prseidents Summit, Kööpenhamina 2023
 • Presidents Summit, Kööpenhamina 2024
 • 2019-2021 Integrum Kongnitiivisen lyhytterapian opintokokonaisuus (30 op)
  Kongnitiiviset menetelmät ja lyhytterapian lisäpätevyys.
 • 2020-2021 Kauppakamarin ja InHuntin Boards Oy:n Hyväksytty Advisor Boardin jäsen -sertifikaatti 8.3.2021
 • Yritysjohdon yhteiskuntaohjelma Keskuskauppakamari, valmistuin 8.12.2021.
 • Koulutuksessa oli kolme moduulia:
 • 1. Politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko
 • 2. Yhteiskunnallinen muutos ja uudistuminen
 • 3. Yritys vaikuttajana
 • Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelma 2022, Keskuskauppakamari, valmistuin 3.5.2022
 • Koulutuksessa oli kolme moduulia:
 • 1. Viestintä yrityksen strategian ytimessä
 • 2. Brändin rakentaminen viestinnän avulla
 • 3. Kun kaikki menee pieleen-kriisiviestintävalmius pitää yrityksen pinnalla.
 • Emotionaalisen työskentelyn syventäminen psykoterapiassa 17.10.2022-19.10.2022
  Koulutuspaikka on Istituto Canossiano San Trovaso Venetsian vanhassa keskustassa.
 • Kouluttajat:
 • Leena-Maija Lampen on kouluttanut toiminnallisia menetelmiä Suomen Psykodraamayhdistyksen TRO -koulutuksessa ja kehittänyt psykodraaman käyttöä Interpersoonallisessa psykoterapiassa.Leena Boltar kouluttaa toiminnallisten menetelmien käyttöä mm. kuntoutusalan ammattilaisille sekä käyttää niitä yksilöterapiassa, koulutuksessa ja esim. psykodraamaohjaajien työnohjauksessa.Juhani Laakso on kognitiivis-integratiivisen psykoterapian perustaja ja kouluttaa Integrum-instituutissa kognitiivista lyhytterapiaa sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuukouluttajana KIT -psykoterapiaa.
 • Johtajuus tulevaisuuden haasteissa
 • (KAJO4) 12 op 2024-2025 koulutuksessa Helsingin yliopisto koulutus-ja kehittämispalvelut HY+
 • JOLIVE / Johtajuus-live – visionäärisen, luovan johtajuuden ja asiantuntijuuden tueksi koulutus, kevät 2024, Helsingin yliopiston koulutus-ja kehittämispalvelut HY+
 • Tunnetyöskentelyn syventäminen psykoterapiassa. Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät-viikonlopputapahtuma 25.6-26.5.2024.
 • Kouluttajat:Leena-Maija Lampen on kouluttanut toiminnallisia menetelmiä Suomen Psykodraamayhdistyksen TRO -koulutuksessa ja kehittänyt psykodraaman käyttöä Interpersoonallisessa psykoterapiassa.Leena Boltar kouluttaa toiminnallisten menetelmien käyttöä mm. kuntoutusalan ammattilaisille sekä käyttää niitä yksilöterapiassa, koulutuksessa ja esim. psykodraamaohjaajien työnohjauksessa.Juhani Laakso on kognitiivis-integratiivisen psykoterapian perustaja ja kouluttaa Integrum-instituutissa kognitiivista lyhytterapiaa sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuukouluttajana KIT -psykoterapiaa.
 • 2012-2013 Johdon vertaismentorointi
  GAIA Network Association ry. Johtavassa asemassa toimivien naisten vertaismentorointiohjelmaan osallistuminen
 • 2012-2013 Aalto University School of Art and Design
  Mentorointiohjelmaan osallistuminen opiskelijan mentorina 2012-2013
 • 2013- Suomen mentorit ry
  mentorointi nuorelle korkeakoulusta vasta valmistuneelle matkalla työelämään.
 • 2023- Tieteentekijöiden mentoriohjelman mentorina

Hallitustyöprofiilini

Olen kiinnostunut erilaisista hallitus- ja Advisor Board -paikoista ja haluaisin tarjota omaa ammattitaitoani ja kokemustani tällaisiin tehtäviin. Olen Maritta Poijärvi, TaM, MSc, rehtori, psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja ja hallitusammattilainen.


Tällä hetkellä toimin rehtorina sekä psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Olen myös kolumnisti, joka kirjoittaa säännöllisesti eri aiheista. Minulla on laaja koulutus ja kokemus muotoilu-, taide-, opetus-, johtamis- ja hallitustyöskentelystä sekä ratkaisukeskeisestä ja kongnitiivisesta psykoterapiasta. Olen Valviran ja kelan hyväksymä psykoterapeutti (ratk/kong) ja työnohjaaja STOry, Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä seuraavasti:

Aikuiset 26-67-vuotiaat: Yksilöterapia /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen.
Nuoret 16-25-vuotiaat: Yksilöterapia sekä vanhempien ohjaus /ET- pätevyys 1.6.2015 alkaen.

Olen toiminut sivutoimisena psykoterapeuttina n. 10 vuotta.

Olen erikoistunut mm. työkykyjohtamiseen, työhyvinvointiin, työurien pidentämiseen ja tunteiden käsittelyyn sekä energisyyden ylläpitämiseen ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Pystyn ratkaisemaan ongelmallisia tilanteita lempeästi, turvallisesti ja kekseliäästi.

Minulla on yhteensä 32 vuoden työkokemus erilaisista työtehtävistä, työyhteisöistä ja organisaatioista – sekä opettajana että esihenkilönä. Kokemukseni ja osaamiseni antavat minulle vahvan pohjan toimia hallituksen jäsenenä tai Advisor Boardissa ja tuoda mukaan erilaisia näkökulmia ja asiantuntemusta. Minulla on myös erinomaiset verkostot.

Otan mielelläni vastaan haasteita ja olen avoin uusille mahdollisuuksille. Olen motivoitunut ja sitoutunut työskentelemään yhdessä muiden ammattilaisten kanssa ja auttamaan organisaatioita menestymään ja kehittymään.

Olen ollut sipendiaattina sekä USA:ssa että Ranskassa.

Olen työskennellyt myös lyhyemmissä työsuhteissa lasten sairaalaosastolla syöpähoitoyksikössä, kehitysvammaisten leirinohjaajana, vanhainkodissa, nuorisovankilassa ja miesten asuntolassa.