Psykoterapia

Psykoterapia yksilö nuoret ja aikuiset
Mielenterveyden ongelmien psykologinen hoito


Psykoterapian tavoitteena on auttaa kuntoutujaa, jolla on psykososiaalisista ongelmista johtuvia vaikeuksia selviytyä kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa. Psykoterapialla pyritään lieventämään kuntoutujan mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriötä, tukemaan normaalia kehitystä sekä lisäämään kuntoutujan itsetuntemusta, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Jos sinua mietityttää esim. ihmissuhdevaikeudet, työhön liittyvien ongelmien työstäminen, itsenäistymisen ongelmat, työssä jaksaminen, elämänvaiheiden läpikäyminen, elämäntilanteen jäsentäminen, johtajan jaksamisen tukeminen, arvojen tutkiminen vaikeassa elämäntilanteessa tai elämän muutosvaiheessa,arvoristiriidan tutkiminen ja  jäsentäminen/tulevaisuuden tavoitteiden, vanhemmuuden ongelmien  tutkiminen/tavoitteistaminen/vanhemmuuden tukeminen, vaikeudet suhteessa vanhempiin, opiskelumotivaation löytäminen, opiskeluun liittyvät  vaikeudet ja niiden työstäminen, työn ja perheen yhteensovittamisen työstäminen, itsetunto-ongelmien työstäminen, jännittämisen hoitaminen jne.